Flomasteri centropen 1549/11 duvajući JP962 magic 10+1

  • Magični markeri za duvanje na papir
  • Bezopasno mastilo
  • Mastila koja se mogu ponovo bojati pomoću fejdera (izbleđivača)