MIMIO PAD za Mimio Teach

  • Ovim uređajem je moguće kontrolisati Mimio TEACH omogućenu belu tablu sa veće udaljenosti (do 9 m).
  • Postiže se još veća interaktivnost jer korisnik Mimio TEACH – a ne mora da bude u neposrednoj blizini table.
  • Ovim uređajem se kontroliše ne samo Mimio TEACH uređaj već se mogu kontrolisati i sve druge aplikacije na PC ili notebook računaru.

-Mimio Pad uređaj omogućava predavaču da postigne još veći nivo interaktivnosti time što uopšte ne mora da  piše po tabli već po radnom delu Mimio pad-a. Na ovom uređaju postoje sve prečice ka komandama iz Mimio notebook softvera kao i mali navigacioni taster sa pratećim levim i desnim dugmetom miša.

mimio pad

mimio_pad