Heftalica 240 za 240 lista

  • Heftalica do 240 lista

Koristi klamarice:

  • 23/6     24/6     12/6     za 2-30 lista
  • 23/8     24/8     12/6     za 30-50 lista
  • 23/10   24/10   12/10    za 30-70 lista
  • 23/13   24/13   12/13    za 50-100 lista
  • 23/15   24/15   12/15    za 90-140 lista
  • 23/17   24/17   12/17    za 120-160 lista
  • 23/20   24/20   12/20   za 140-200 lista
  • 23/23   24/23   12/23    za 160-225 lista
  • 23/24   24/24   12/24    za 220-240 lista
Šifra proizvoda: 16145 Kategorija: