Početna » Vesti » Interaktivna tabla 90″

Interaktivna tabla 90″

Interaktivna Tabla Vision

Interaktivna tabla 90″ Vision interactive touch

Interaktivna tabla približnih dimenzija
kao standardna školska tabla

Interaktivne table Vision , pozanate i kao pametne table, napravljene su od kvalitetnog emajliranog čelika koje svojim fizičkim izgledom menjaju standardne bele magnetne table a kada se povežu sa računarom postaju veliki ekrani osetljivi na dodir.

Želite da podelite više vizuelnih informacija i približite učenicima bitan sadržaj kroz već pripremljene lekcije na vašem računaru? Učinite to na interaktivnoj tabli.

Korišćenje interaktivnih tabli u nastavi omogućava veću aktivnost učenika u nastavnom procesu, veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi. Samim tim i veću mogućnost prilagođavanja različitim stilovima učenja učenika. Lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama.

Interaktivne table razvijaju digitalne veštine učenika, kao i nastavnika, veću kreativnost i usled svega navedenog i veću motivaciju za učenje. Vision interaktivna tabla ne oduzima vreme od časa da je pokrenete. Povezivanjem računara i table USB kablom i kalibracije za precizan dodir, za manje od dva minuta spremni ste za rad.

Kako radi interaktivna tabla

Vision interaktivna tabla radi na prinicipu optičke tehnologije (IO2 i IO10) ili infrared tehnologije(IR10).

Kod optičke tehnologije uz ram table na bočnim stranama i donjoj strani postavljena je specijalna traka koja odbija svetlosne zrake. Kada se prst, olovka ili drugi pokazivač približi površini table, na koju je projektovana slika preko projektora, dolazi do prekida svetlosnog snopa. Kamere u uglovima table registruju poziciju objekta i iračunava njegov tačan položaj. Položaj i radnja se prenosi na računar i aktivira funkciju koja je potrebna(levi klik, desni klik, crtanje, pisanje…). Na ovaj način utičemo na računar koji odradi radnju koju smo zadali dodirom. Projektor vizuelno prenosi promene koje se desavaju sa računara na interaktivnu tablu.

Infrared tehnologija slično radi samo što se pritiskom prekida infrared signal i onda se informacija šalje direktno računaru. Kod ovih tabli ne postoje specijalne trake i kamere(nema potrebe za ovim).

Podrška za Vision interaktivnu tablu

Ukoliko još uvek niste spremni za svakodnevne vizuelne časove, po Vision interaktivnoj tabli možete pisati markerima za bele table, brisati brisačem za blele table i stavljati magnete uz adekvatno održavanje i čišćenje.

Vision interaktivna tabla podržava rad sa svim interaktivnim softverima bez obzira od proizvođača. Na Vision interaktivnoj tabli možete pokrenuti bilo koju aplikaciju sa računara (Office paket, Adobe, Internet, Skype i td.)

office paket

interaktivne table i njihovo korišćenje

Aktivno možete koristiti sve aplikacije sa računara jer se interaktivna tabla ponaša kao veliki ekran na dodir a prst simulira rad miša za računar (jedan dodir-levi klik, dva brza dodira-desni klik)

Internet, bogata riznica raznovrsnog sadržaja, omogućava pristup informacijama koje u mnogome olakšavaju rad nastavnika. Uvek dostupna literatura, video zapisi kao pomoć za različite predmete, komunikacija preko VoIP aplikacija širom sveta i sve to samo dodirom prsta.

Multi Media Internet Laptop with Objects

Na raspolaganju vam je veliki broj alata. Vi birate na koji ćete način prenositi značajne informacije.
Vision interaktivna tabla predstavlja sredstvo preko kojeg informacije širite dalje