Interaktivna tabla 90″

  • od

Interaktivna tabla 90″ Vision interactive touch

Interaktivna tabla približnih dimenzija
kao standardna školska tabla

Vision interaktivne table napravljene su od kvalitetnog emajliranog čelika koje svojim fizičkim izgledom menjaju standardne bele magnetne table a kada se povežu sa računarom postaju veliki ekrani osetljivi na dodir.

Želite da podelite više vizuelnih informacija, približite učenicima bitan sadržaj kroz već pripremljene lekcije na vašem računaru, učinite to na interaktivnoj tabli jer korišćenje interaktivnih tabli u nastavi omogućava veću aktivnost učenika u nastavnom procesu, veću raznovrsnost sadržaja i metoda u nastavi, pa samim tim i veću mogućnost prilagođavanja različitim stilovima učenja učenika, lakše razumevanje komplikovanijih zadataka zahvaljujući jasnijim, dinamičnijim i efikasnijim prezentacijama, razvijanje digitalnih veština učenika, kao i nastavnika, veću kreativnost i usled svega navedenog i veću motivaciju za učenje.Vision interaktivna tabla ne oduzima vreme od časa da je pokrenete.Povezivanjem računara i table USB kablom i kalibracije za precizan dodir, za manje od dva minuta spremni ste za rad.

Ukoliko još uvek niste spremni za svakodnevne vizuelne časove, po Vision interaktivnoj tabli možete pisati flomasterima za bele table, brisati i stavljati magnete uz adekvatno održavanje i čišćenje.

Vision interaktivna tabla podržava rad sa svim interaktivnim softverima bez obzira na proizvođača. Na Vision interaktivnoj tabli možete pokrenuti bilo koju aplikaciju sa računara (Office paket, Adobe, Internet, Skype i td.)

office paketinteraktivne table

Aktivno možete koristiti sve aplikacije sa računara jer se tabla ponaša kao veliki ekran na dodir a prst simulira rad miša za računar (jedan dodir-levi klik, dva brza dodira-desni klik)

Internet, bogata riznica raznovrsnog sadržaja, omogućava pristup informacijama koje u mnogome olakšavaju rad nastavnika. Uvek dostupna literatura, video zapisi kao pomoć za različite predmete, komunikacija prekoVoIP aplikacija širom sveta i sve to samo dodirom prsta.

Multi Media Internet Laptop with Objects

Na raspolaganju vam je veliki broj alata. Vi birate na koji ćete način prenositi značajne informacije
Vision interaktivna tabla predstavlja sredstvo preko kojeg informacije širite dalje